Граѓанска Наука

Се изработува…

Во меѓувреме преземете ја картата од прекуграничниот преспански басен со некои од нашите омилени места во Преспа и живеалиштата и видовите кои може да се сретнат таму.

Доколку сте тука по упатство од „Прирачникот за живеалишта“ и сакате да пријавите податок, испратете го на arsovski@mes.org.mk!