Птици

Од 2010 година МЕД спроведува Среднозимско пребројување на водни птици во Преспа, во рамки на еден од најопсежните и најдолготрајни мониторинг-активности во светот(International Waterbird Census).

Од 2019 година имаме воспоставено шеми за редовно следење на трендот на избрани популации водни птици: голема и мала бела чапја, црвена чапја, мал корморан, бел и кадроглав пеликан, црвеноглав кожувар, цуцулеста патка, црн кожувар, цуцулест нуркач и различни видови трскари. Добиените податоци првенствено ќе ги збогатат сознанијата за големината на гнездечките популации, а исто така ќе нè информираат и за влијанието на тековните закани.

За дополнителни информации и можност да се приклучите, контактирајте нè.

НОВОСТИ

Прирачник за живеалишта

Научете да ги препознавата најкарактеристичните растителни и животински видови во живеалиштата долж преспанското крајбрежје. Преземете ги различните поглавја од прирачникот (со намален квалитет во PDF)…
Read More

Ден на биодиверзитетот 22.05.2020

Придржувајќи се до сите мерки за справување со пандемијата МЕД вложи огромен труд за да го одбележи овогодинешниот ден на биодиверзитетот. Заедно со нашите партнери…
Read More