МЕД Преспа

Дел од „ПреспаНет“ – меѓународна мрежа од невладини организации за заштита на Преспа

Културниот и природниот идентитет на Преспа, како и на нејзините жители, се нешта што ги чуваме и ќе продолжиме да ги чуваме во иднина