ЕКОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА И ЛОКАЛНО ПРИСУСТВО

Научете да ги препознавата најкарактеристичните растителни и животински видови во живеалиштата долж преспанското крајбрежје. Преземете ги различните поглавја од прирачникот (со намален квалитет во PDF) и станете експерт за живеалишта на следните линкови:

ВОВЕД

БЛАТА

ВОДИ

ЛИВАДИ

ПЕСОЧНИЦИ

ШУМИ

МОНО- КУЛТУРИ

КАМЕЊАРИ

Примерок од печатениот прирачник може да добиете штом се упатите да истражувате во Преспа и не посетите во нашата подрачна канцеларија во Ресен !

За полесно да се снајдете околу Преспа со топонимите споменати во прирачникот, преземете го нашиот лифлет за живеалишта со карта од прекуграничниот преспански басен.

Доколку сте тука по упатство од „Прирачникот за живеалишта“ и сакате да пријавите податок, испратете го на arsovski@mes.org.mk!