Еколошко образование во Преспа

Во текот на изминатиот период активно работевме на зголемување на еколошката свест и едукација на најмладите, во соработка со ОУ “Мите Богоевски” од Ресен. Користевме едукативни пакети, кои беа развиени и разменети како дел од десетгодишната прекугранична соработка на ПреспаНет партнерите и истите имаат за цел да ја стандардизираат еколошката програма за сите деца кои живеат во трите држави од прекуграничниот басен. Имавме одличната соработка со наставниците од основните училишта, каде учевме за климатските промени, штедење на енергија и одржливост, како и за исклучителното значењето на реките и потоците, и за растенијата и животните. Задоволството од овие активности беше обострано. Навистина уживавме во секој споделен момент, а љубопитните детски очиња и детските насмевки ги имаше во изобилство. Со овој ентузијазам, продолжуваме и понатаму активно да работиме на зачувување и унапредување на животната средина и во иднина планираме да ја прошириме соработката со останатите основни училишта од преспанскиот регион.
Активностите беа спроведени во рамките на „Преспа Проект“ поддржан од фондациите “ПОНТ и ЈЕНСЕН” и од “Еуронатур”.

20221222_103245

Ги обновуваме евловите шуми во преспа

Ги обновуваме евловите шуми во Преспа

1300 нови садници од евла за обнова на шумите во Преспа.

Продолжуваме да ги обновуваме шумите во Преспа и оваа година повторно засадивме нови садници од евли (Alnus glutinosa) заедно со претставници на Општината Ресен, ренџерите на заштитеното подрачје „Езерани“, ЈП Национални шуми и расадникот „Преспа Дрво“ од Асамати. Садниците од евла се успешен проект на наша соработка со расадникот во Асамати, благодарение на која лани посадивме 1500 едногодишни садници а годинава 1300. Производството на евлови садници и обнова на шумски живеалишта со овој автохтон вид, е пионерска активност на национално ниво, но и во поширокиот преспански регион на прекугранично ниво. Садењето на евли е дел од процесот на реставрирање на влажни живеалишта и е решение кое е целосно базирано на природа.

Овие активности се дел од нашиот проект „Зачувување на биолошката разновидност во прекугранична Преспа“ поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT, и @Jensen а наскоро ќе се повторат и во грчкиот и албанскиот дел на Преспа. Евловите шуми, кои се уништени во голема мера, претставувале хабитат за многу значајни диви видови и ја поддржувале функционалноста на екосистемот. Нивното обновување на сите три страни значи и обнова на еколошките коридори кои ги користат дивите видови на Преспа

Одбележуваме 10 години Преспа Нет

Одбележуваме 10 години Преспа Нет

На овој ден прославуваме 10 години заедничка работа, посветеност и успеси во заштитата на нашиот заеднички екосистем, „Прекуграничниот Преспа Парк“. На 29 март 2013, заедно со Society for the Protection of Prespa (SPP) и Protection and Preservation of Natural Environment in Albania ја основавме мрежата ПреспаНет со заедничка визија да ги зачуваме културните и природните вредности на преспанскиот регион.
🌳Од 2018, Prespa Ohrid Nature Trust – PONT EuroNatur и @Jensen ја поддржуваат #ПреспаНет, овозможувајќи ни да развиваме и спроведуваме заеднички научни истражувања и едукативни програми, сè со цел да го заштитиме уникатниот и прекрасен биодиверзитет на Преспа. Една деценија подоцна, ПреспаНет прославува со зголемено локално присуство преку подрачни канцеларии на МЕД во Ресен и на ППНЕА во Долна Горица, по примерот на одамна воспоставената канцеларија на SPP во грчка Преспа.
Бескрајно сме им благодарни на сите колеги и пријатели кои беа покрај нас досега и кои продолжуваат да ја поддржуваат работата на ПреспаНет. 😊Особена благодарност сакаме да изразиме до нашите локални партнери, до сите волонтери и до локалните заедници без чија поддршка нашите активности ќе имаа многу поограничен ефект.
Возбудени сме денес да прославиме заедно со вас и да ги споделиме вашите #ПреспаНет приказни и сеќавања!