Open call – PrespaNET summer school

Prespa Field Laboratory – Biodiversity and Conservation Transboundary Educational Field Monitoring Experience

“PRESPAnning”

07th – 12th August 2023, Stenje, North Macedonia

 

Application Deadline: Sunday, 16 July 2023

 

Macedonian Ecological Society (MES) in collaboration with its PrespaNet partners PPNEA (Protection and Preservation of the Natural Environment in Albania), and Society for Protection of Prespa (SPP from Greece), will organize the network’s 5th transboundary summer school titled “PRESPAnning”, which will take place between 07-12 August 2023.

The summer school will largely include practical activities and some theory, mostly held in Prespa in North Macedonia, but also with few activities in Albania. Participants will take part in practical sessions performed by some of the network’s most active and renowned experts about monitoring of fish, large mammals, bats, reptiles and birds, all the while having the opportunity to experience the unique beauty of Prespa’s landscapes.

PrespaNet is a network of three environmental organisations established in 2013 with members PPNEA from Albania with a main office in Tirana and local office in Dolna Gorica/Gorice e Vogel, MES with main office in Skopje and local office in Resen, and SPP locally based in Prespa. PrespaNet works to enhance nature conservation work in Transboundary Prespa. The partners are undertaking actions in five main programme areas which include i) Water birds, wetlands and climate change; ii) Environmental education and Outreach; iii) Species conservation; iv) Freshwater islands conservation, and v) Transboundary collaboration.

The one-week long event will bring together young people from differing educational and cultural backgrounds to exchange skills and understanding, stimulating peer-to-peer learning and experiential growth. It will offer high-quality fieldwork experience and data-analyses to the next generation of conservationists from the wider Prespa area.

Educational Themes:

  • Monitoring of mammals (camera trap field work and analyses of photos and demography)
  • Reptile monitoring and visit of unique island ecosystems (field work with Hermann’s tortoises and analyses of demographic data)
  • Bird identification and monitoring methods
  • Fish monitoring (practical work and theoretical presentation)
  • Bat monitoring (only field work, learning the methods and equipment)
  • Local context (discussion/roundtable with local stakeholders)

 

Information for applicants

The summer school is open to applicants from Albania, North Macedonia and Greece, and will bring together a small group of undergraduate and graduate students in environmental science, natural sciences, agricultural or forestry sciences and other related fields. The official language of the summer school will be English and a good standard of English should be demonstrated in the application.

Priority will be given to applicants from the region, or those studying in regional universities, and is also open to recent university graduates and those working in related disciplines in Prespa.

PrespaNet will cover the costs for food, accommodation, transport and insurance of the successful applicants. Further details will be distributed after the application period.

After successfully completing the summer school, participants will be awarded completion certificates.

To apply for this summer school please fill out the application form available here before midnight 16 July 2023. Applicants will be notified about the final selection no later than 24th July 2022.  

The summer school is organized by MES, throughThe Prespa Project-Biodiversity Conservation in Transboundary Prespa’’, funded by the Prespa Ohrid Nature Trust and the Aage V. Jensen Charity Foundation, with support from EuroNatur. This transboundary project aims to strengthen collaboration among PrespaNet partners, i.e. PPNEA, MES and PPNEA, through concrete conservation activities in the region, integrated cross-border actions on biodiversity protection, and working particularly with young people, through education and volunteering initiatives.

 

50cab1f3b8532fd0 copy

Еколошко образование во Преспа

Во текот на изминатиот период активно работевме на зголемување на еколошката свест и едукација на најмладите, во соработка со ОУ “Мите Богоевски” од Ресен. Користевме едукативни пакети, кои беа развиени и разменети како дел од десетгодишната прекугранична соработка на ПреспаНет партнерите и истите имаат за цел да ја стандардизираат еколошката програма за сите деца кои живеат во трите држави од прекуграничниот басен. Имавме одличната соработка со наставниците од основните училишта, каде учевме за климатските промени, штедење на енергија и одржливост, како и за исклучителното значењето на реките и потоците, и за растенијата и животните. Задоволството од овие активности беше обострано. Навистина уживавме во секој споделен момент, а љубопитните детски очиња и детските насмевки ги имаше во изобилство. Со овој ентузијазам, продолжуваме и понатаму активно да работиме на зачувување и унапредување на животната средина и во иднина планираме да ја прошириме соработката со останатите основни училишта од преспанскиот регион.
Активностите беа спроведени во рамките на „Преспа Проект“ поддржан од фондациите “ПОНТ и ЈЕНСЕН” и од “Еуронатур”.

20221222_103245

Ги обновуваме евловите шуми во преспа

Ги обновуваме евловите шуми во Преспа

1300 нови садници од евла за обнова на шумите во Преспа.

Продолжуваме да ги обновуваме шумите во Преспа и оваа година повторно засадивме нови садници од евли (Alnus glutinosa) заедно со претставници на Општината Ресен, ренџерите на заштитеното подрачје „Езерани“, ЈП Национални шуми и расадникот „Преспа Дрво“ од Асамати. Садниците од евла се успешен проект на наша соработка со расадникот во Асамати, благодарение на која лани посадивме 1500 едногодишни садници а годинава 1300. Производството на евлови садници и обнова на шумски живеалишта со овој автохтон вид, е пионерска активност на национално ниво, но и во поширокиот преспански регион на прекугранично ниво. Садењето на евли е дел од процесот на реставрирање на влажни живеалишта и е решение кое е целосно базирано на природа.

Овие активности се дел од нашиот проект „Зачувување на биолошката разновидност во прекугранична Преспа“ поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT, и @Jensen а наскоро ќе се повторат и во грчкиот и албанскиот дел на Преспа. Евловите шуми, кои се уништени во голема мера, претставувале хабитат за многу значајни диви видови и ја поддржувале функционалноста на екосистемот. Нивното обновување на сите три страни значи и обнова на еколошките коридори кои ги користат дивите видови на Преспа

Одбележуваме 10 години Преспа Нет

Одбележуваме 10 години Преспа Нет

На овој ден прославуваме 10 години заедничка работа, посветеност и успеси во заштитата на нашиот заеднички екосистем, „Прекуграничниот Преспа Парк“. На 29 март 2013, заедно со Society for the Protection of Prespa (SPP) и Protection and Preservation of Natural Environment in Albania ја основавме мрежата ПреспаНет со заедничка визија да ги зачуваме културните и природните вредности на преспанскиот регион.
🌳Од 2018, Prespa Ohrid Nature Trust – PONT EuroNatur и @Jensen ја поддржуваат #ПреспаНет, овозможувајќи ни да развиваме и спроведуваме заеднички научни истражувања и едукативни програми, сè со цел да го заштитиме уникатниот и прекрасен биодиверзитет на Преспа. Една деценија подоцна, ПреспаНет прославува со зголемено локално присуство преку подрачни канцеларии на МЕД во Ресен и на ППНЕА во Долна Горица, по примерот на одамна воспоставената канцеларија на SPP во грчка Преспа.
Бескрајно сме им благодарни на сите колеги и пријатели кои беа покрај нас досега и кои продолжуваат да ја поддржуваат работата на ПреспаНет. 😊Особена благодарност сакаме да изразиме до нашите локални партнери, до сите волонтери и до локалните заедници без чија поддршка нашите активности ќе имаа многу поограничен ефект.
Возбудени сме денес да прославиме заедно со вас и да ги споделиме вашите #ПреспаНет приказни и сеќавања!

Екологијата главна тема во Охрид, Македонско еколошко друштво собра над 200 научници од Европа

Македонското еколошко друштво годинава одбележува 50 години од своето постоење и работа, а викендов во Охрид го организира Шестиот Конгрес на еколозите со меѓународно учество. На настанот својата работа ќе ја претстават 146 автори и над 50 посетители, коавтори на научни трудови и соработници. На конгресот учествуваат претставници од земјава, како и од Косово, Србија, Бугарија, Полска, Грција, Словенија, Хрватска и други.

Главните теми за кои ќе се зборува на Конгресот се однесуваат на проучувањето на популациите и екосистемите, хидробиологијата, управувањето со водите и мониторингот, биодиверзитетот и заштитата, шумарството и земјоделството, управувањето со природни ресурси, загадувањето и заштитата на животната средина, како и за промените во животната средина и еколошката едукација.

Според претседателот на МЕД, професорот Славчо Христовски, конгресот на македонските еколози овозможува соработка и размена на искуства со колеги од целиот регион и пошироко.

„Петдецинското постоење на МЕД зборува дека сериозно и посветено работиме и спроведуваме бројни активности во заштитата на животната средина. Свесни сме дека не секогаш оди онака како што сакаме, но имаме континуиран прогрес. Сега сме во Охрид кој е исправен пред многу предизвици, но важно е што државата е свесна за значењето на Охридскиот регион и што постулатите поставени во 1979 година важат и денеска, а на нас останува да ги имплементираме. Во таа насока очекуваме да биде донесен просторниот план и планот за управувањето со крајбрежјето на Охридското езеро“, рече Христовски.

Како што информираат Македонското еколошко друштво, одржувањето на овој конгрес е од големо значење за еколозите со оглед на тоа што ова е единствен научен собир од ваков тип во Македонија. Се очекува дека на конгресот ќе земат учество повеќе од 200 научни работници од земјава и од странство, со свои научни трудови од областа на екологијата и заштитата на животната средина.

„МЕД е најстарата еколошка организација во земјава која во последните 20 години интензивно работи на истражувања на вредностите на биодиверзитетот и различни подрачја кои се од интерес за заштита. Вклучени сме во сите процеси за прогласување на нови заштитени подрачја, и сме особено горди на Осоговските планини и Малешевските планини како заштитени предели и Шар Планина како национален парк, за кои останува да се грижиме и за правилно управување, мониторинг и зачувување на живеалиштата и обновување на оние делови кои се уништени. Горди сме и на прогресот што се постигнува во последните години и што мрежата на заштитени подрачја изнесува повеќе од 13 отсто од територијата“, рече Робертина Брајановска, извршен директор на МЕД.